Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS

Slovenská gastroenterologická spoločnosť vyhlasuje voľby do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS pre funkčné obdobie rokov 2020-2024. Voľby prebehnú v súlade so stanovami korešpondenčným spôsobom v termíne 19.05. – 19.06.2020.

SGS týmto pozýva členov Sekcie mladých gastroenterológov SGS, ktorí majú záujem kandidovať do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS, aby podali prihlášku na kandidatúru elektronicky emailom. Prosíme o uvedenie skutočnosti, či ide o kandidatúru do Výboru alebo do Dozornej rady.

Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SGS a kandidát sa môže prihlásiť aj sám. Návrh musí obsahovať jednoznačný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Ku kandidatúre je možné, ale nie nutné priložiť krátky Motivačný list kandidáta v rozsahu maximálne jednej stránky A4. V motivačním liste môže kandidát uviesť dôvody a ciele kandidatúry do Výboru alebo do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS.

Kandidatúru je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu sekretariat@sges.sk

Termín zaslania kandidatúry je do 18.5.2020.