Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód

Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód 68aPríprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19

Výkon, bol s platnosťou od 23.4.2020 zaradený do číselníka výkonov NCZI.

SGS sa obrátila listom na všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o urýchlené doplnenie výkonu medzi vykazované výkony a navrhuje bodovú dotáciu výkonu 4000 bodov (pre 2 osoby - zdravotníckych pracovníkov, vykonávajúce endoskopický výkon)

Popis zdravotného výkonu:

Pred vykonaním endoskopického vyšetrenia počas pandémie COVID-19 sa používajú osobné ochranné prostriedky:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare
 • jednorázovú chirurgickú čiapku,
 • jednorázový ochranný plášť,
 • jednorázovú nepremokavú plastovú zásteru
 • jednorázové rukavice
 • v prípade potreby aj jednorázovú lekársku ochrannú uniformu biohazard
 • jednorázové návleky topánok
 • vrátane dezinfekcie ochranných pomôcok a dezinfekcie priestorov po zdravotnom výkone.

Osobné ochranné pomôcky sa používajú v súlade s aktualizovaným usmernením pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov(OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným.

Vykonávanie zdravotného výkonu:

 • lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore v rámci ktorého sa endoskopické výkony vykonávajú alebo v súlade s príslušnou certifikovanou pracovnou činnosťou
 • pri vykonaní zdravotných výkonov u viacerých pacientov sa pred každým vyšetrením vyžaduje samostatná príprava a dezinfekcia.