Úspešná výzva SGS na prijatie opatrení v súvislosti s COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách

V marci apelovala Slovenská gastroenterologická spoločnosť priamo na vládu SR (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo financií) a relevantné inštitúcie (zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva, Úrad hlavného hygienika), aby v súvislosti s ochorením COVID-19 prijali naliehavé opatrenia pre gastroenterologické ambulancie.

Všetky podmienky sa nám postupne darí presadzovať aj vďaka kontinuálnej mediálnej kampani. Pozrite si, ako o výzve SGS v súvislosti s opatreniami COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách informovali niektoré médiá:

Celé znenie Výzvy nájdete TU.