Stanovisko UEG ku COVID-19

Organizácia UEG (United European Gastroenterology) vyzýva gastroenterológov k jednote a chce im vyjadriť svoju podporu vydávaním užitočných informácií. Vzdelávací výbor UEG zorganizoval 24.03.2020 interaktívny webinár s Jamesom Lindsayom a Alessandrom Repici, ktorý sa zaoberal COVID-19, IBD a endoskopiou. Nahrávka je k dispozícii on-line na tomto LINKu. V nadchádzajúcich týždňoch UEG bude pracovať na ďalších webových seminároch a relevantných zdrojoch a samozrejme Vás bude včas informovať.

Okrem toho UEG zriadilo špeciálnu webovú stránku venovanú téme COVID-19 a gastroenterológii, kde nájdete odkazy na články, registre a vyhlásenia lekárskych spoločností. Na tomto mieste sa môžu členské gastroenterologické spoločnosti podeliť o svoje dôležité informácie, usmernenia a vedecké články. UEG ich potom na tomto webe zverejní, ako napríklad odporúčania ESGE a ESGENA ohľadom gastrointestinálnej endoskopie a pandémie COVID-19. UEG tiež vyzýva, aby ste podporili svetovú databázu SECURE IBD a hlásili tam všetky prípady COVID-19 u IBD pacientov.

Zároveň UEG nateraz zadarmo sprístupnilo platformu UEG WEEK 24/7, kde nájdete bezplatný prístup ku všetkým nahrávkam z UEG WEEK 2019.

Vzhľadom na súčasnú situáciu UEG posúva deadliny (posledné možné termíny) na viaceré svoje aktivity:

  • abstrakty na UEG Week 2020 do 15. mája 2020 (zároveň sa otvorila nová kategória na abstrakty COVID-19 a GI)
  • žiadosti o cenu za výskum 2020 do 21. apríla 2020
  • žiadosti o granty do jesene 2020

Prehľad podľa podkladov UEG pripravil MUDr. Igor Šturdík, PhD