Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre vládu SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie ohľadne COVID-19

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadov na gastroenterologické ambulancie Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila dotknutých stakeholderov Výzvou vláde SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie a súčasne zverejňuje jej obsah aj prostredníctvom médií.

Výzva SGS COVID-19 28.3.2020