Výzva ambulantných gastroenterológov

Sekcia ambulantnej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti oslovila dnes listom Hlavného hygienika SR so žiadosťou o stanovisko k prevádzke endoskopických pracovísk počas súčasnej krízy, požiadala o zaradenie gastroenterologických pracovísk medzi vysokorizikové pracoviská ,ako aj o zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov s vysokým stupňom ochrany ako sú respirátory a priesvitné ochranné štíty tváre aj pre gastroenterologické pracoviská. Zároveň sme Hlavného hygienika oboznámili so stanoviskom Endoskopickej sekcie SGS. List je uvedený v prílohe.