ESGE Days 2019 Praha – zhodnotenie a poďakovanie4.-6. apríla 2019 sa v Prahe konal druhý ročník ESGE Days 2019, na ktorom sme participovali ako spoluorganizátorská krajina spolu s Českou republikou a s European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Po predchádzajúcom ročníku, ktorý sa konal v Budapešti a kde sa zúčastnilo viac ako 1750 účastníkov, to bola veľká výzva. Záverečné zhrnutie však prekonalo všetky očakávania, ako sa vyjadril prezident ESGE prof. Thiery Ponchon. Celkovo sa kongresu zúčastnilo 2667 účastníkov z viac ako 24 krajín sveta. Slovensko s počtom účastníkov 95 sa umiestnilo na 7 mieste v TOP 15 krajín za Českou republikou 379, Španielskom 243, Nemeckom 214, Talianskom 187, Francúzskom141 a Spojeným kráľovstvom 122. Celkovo bolo akceptovaných 796 abstraktov, 586 orálnych prezentácii a 210 posterov. Medzi prezentujúcimi boli mnohé špičky svetovej gastroenterológie. Aj naši Slovenskí gastroenterológovia mali aj významnú účasť na tvorbe odborného programu. Mali sme 5 vyžiadaných prednášok – Kunčák Branislav (Bratislava), Pekárek Boris (Bratislava), Zakuciová Marika (Košice), Záň Jozef (Ružomberok) a doc. Zelinková Zuzana (Bratislava), 3 videokazuistiky – Demeter Michal (Martin), Gembala Marek (Ružomberok) a Kunčák Branislav (Bratislava). Taktiež sa naši gastroenterologovia podieľali ako lektori na ESGE teaching areae – Kunčák Branislav a Pekárek Boris (obaja Bratislava).

Svoje miesto na ESGE Days mali aj mladí gastroenterológovia, ktorí sa zúčastnili prestížnej vedomostnej súťaže ESGE Days CUP. Za každú zúčastnenú krajinu sa mohol prihlásiť len jeden tím zložený zo 4 mladých gastroenterológov do 35 rokov a v tíme musela byť aspoň jedna žena. Našu Slovenskú republiku skvele reprezentovali Juríček Radovan (Bratislava), Letkovský Juraj (Bratislava), Polakovičová Veronika (Bratislava), Vaterková Viera (Ružomberok)Náš tím obsadil spomedzi 24 družstiev zo všetkých participujúcich krajín perfektné 3. miesto za Španielmi a Talianmi, keď po 40.otázkach - 7 otázok pred koncom súťaže sme sa delili o prvé miesto neskoršími víťazmi Španielmi. Sme veľmi hrdí na náš mladý tím a ako odmenu za skvelú reprezentáciu našej krajiny im SGS uhradí cestovné náklady a registračný poplatok na ďalšom ročníku ESGE Days v Dubline, kde budú opäť súťažiť a veríme, že opäť nás skvele reprezentovať.Ďakujeme aj Vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prijali pozvanie na tento prestížny medzinárodný kongres a prišli ste podporiť našich aktívnych účastníkov a načerpať nové vedomosti z množstva zaujímavých prezentácií z rôznych oblastí gastrointestinálnej endoskopie.

Týmto Vás pozývame na ďalší ročník ESGE Days, ktorý sa bude konať 23.-25. apríla 2020 v Írskom Dubline. Príďte podporiť aj náš mladý gastroenterologický tím v ďalšom ročníku ESGE Days Cupu 2020 .Za Slovenský organizačný tím: Zuzana Zelinková a Jozef Záň