ZMENA: Podmienky uhrádzania výkonu 68a – Union

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie Union zdravotná poisťovňa a.s. vypúšťa doteraz platnú podmienku, že výkon 68a je možné vykazovať len u pacienta s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu.

Výkon 68a bude teda možné vykazovať u každého poistenca podstupujúceho endoskopické vyšetrenie.

Aktualizácia usmernenia platí od 01.09.2021 do 31.12.2021.

Podmienky uhrádzania výkonu 68a u gastroenterologických odborností Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L