Aktuálne informácie k príplatkovému výkonu 68a

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sú pre úhrady príplatkového výkonu 68a aktuálne v platnosti tieto podmienky:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., predĺžila platnosť verejného prísľubu o úhradách príplatkového výkonu 68a do odvolania
 • zdravotná poisťovňa Dôvera a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 31. júla 2021, ďalšie predĺženie bude posudzovať podľa situácie
 • zdravotná poisťovňa Union a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 30. septembra 2021. Menia sa však podmienky úhrady, a to nasledovne:

  Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti osobitnú úhradu za príplatkový výkon k zdravotnému výkonu poskytnutému v zmysle § 4 ods. 3 zák. č. 576/2004 Z. z. v platnom znení, ktorý je:

  1. poskytnutý pacientovi s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu,
  2. a
  3. hradený z verejného zdravotného poistenia,
  4. a
  5. poskytnutý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19,
  6. a
  7. ktorý súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19.