Dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., predĺžená do konca roka 2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s., potvrdila uhrádzanie príplatkového výkonu 68a v súvislosti s epidemiologickou situáciou v nezmenenom znení do konca roka 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub nájdete na stránke: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa tak dohodla na predĺžení platnosti dohody o úhrade príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020 so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.