Dohoda s VŠZP a. s., predĺžená do konca roka 2020

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS dohodla so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s., na predĺžení dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub platný od 1. októbra 2020 nájdete na stránke: https://www.vszp.sk/files/novinky/aktualizacia-verejneho-prislubu-vszp-poskytovatelom-vseobecnej-specializovanej-ambulantnej-starostlivosti/verejny-prislub_od-1_10_2020f.pdf

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa na týchto podmienkach po Unione dohodla už s druhou zdravotnou poisťovňou a naďalej bude rokovať s poisťovňou Dôvera a.s.