Predĺženie dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a s poisťovňou Union do konca roka

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou a stúpajúcim počtom nakazených osôb ochorením COVID-19 na Slovensku sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Union zdravotná poisťovňa a.s., dohodli na predĺžení platnosti dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a v súlade s dohodnutými podmienkami, a to do 31. decembra 2020.

SGS SLS sa s rovnakou žiadosťou obrátila na všetky tri zdravotné poisťovne. O výsledkoch ďalších rokovaní Vás budeme informovať.