Stanoviská SGS a SAG vo veci úhrad výkonu 68a poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť obdržala v uplynulých dňoch viaceré podnety zo strany svojich členov, ktorým bola zo strany revíznych lekárov Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. odmietnutá úhrada výkonu 68a (ochrana zdravotníckeho pracovníka počas pandémie COVID-19), ktorá bola predmetom dohody podľa podmienok platných od 1.5.2020 do 30.6.2020 a v zmysle verejného prísľubu Dôvery predĺžené aj na obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Na základe týchto podnetov zaslala SGS a SAG zdravotnej poisťovni Dôvera a.s., nasledovné stanoviská.

Stanovisko vo veci úhrady výkonu 68A počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 VÝZVA REVÍZNYM LEKÁROM ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA K VÝKONU 68A