Dohoda so zdravotnou poisťovňou Union a.s. predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta proaktívnu spoluprácu so zdravotnou poisťovňou Union a.s., ktorá sa rozhodla predĺžiť platnosť dohody o porozumení v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19.

Memorandum o porozumení medzi SGS SLS a Union zdravotnou poisťovňou a.s., ustanovilo prísľub osobitnej úhrady za príplatkový výkon 68a pre všetkých pacientov, ktorým bol poskytnutý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Z dodatku Memoranda schváleného 19. júna 2020 vyplýva, že trvanie tejto dohody bude predĺžené do 30. septembra 2020.

Dodatok č.1 k Memorandu o porozumení