COVID-19/Všeobecná zdravotná poisťovňa

Vážení členovia,

Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa podarilo po viacerých rokovaniach získať doplnené stanovisko od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorým potvrdzujú prísľub poskytnúť osobitnú úhradu za príplatkový výkon k endoskopickému vyšetreniu počas celého trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 všetkým vyšetreným pacientom.

Celé znenie verejného prísľubu poisťovne nájdete tu: https://www.vszp.sk/files/novinky/verejny-prislub.pdf

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
vedecký sekretár SGS SLS

MUDr. Zita Bačiková
MUDr. Dušan Baláž
Sekcia ambulantných gastroenterológov