Časté otázky

Ako sa prihlásim do privátnej zóny?

 1. Na stránkach SGS nájdete v pravej časti tlačidlo Prihlásenie

 2. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaní na stránku s prihlasovacím formulárom, kde zadáte potrebné údaje: prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám boli zaslané.

Nepamätám si heslo

 1. Ak sa Vám nedarí prihlásiť, zrejme nepoužívate správne prihlasovacie meno alebo heslo. Keďže údaje u nás sú jednosmerne kryptované, nedokážeme Vám poslať Vaše heslo, ale môžeme Vám Vaše heslo obnoviť. Kliknite na tlačidlo pod prihlasovacím formulárom Obnoviť heslo

 2. Zobrazí sa Vám formulár, ktorý Vás vyzve na zadanie Vašej emailovej adresy. Ak je táto emailová adresa v systéme, bude Vám na túto adresu zaslaná linka na obnovenie hesla.

 3. Samotný formulár na obnovu hesla obsahuje len dve polia: do oboch z nich zadáte svoje nové heslo, ktoré si tento raz určite zapamätáte.

Čo všetko môžete editovať v osobných údajoch?

 • Privátna zóna v podčasti Osobné údaje obsahuje 4 základné témy:

  • Osobné údaje
  • Profesné údaje
  • Adresu pracoviska
  • Korešpondenčné údaje

  Odporúčame Vám vyplniť všetky údaje tak aby boli aktuálne. Tieto údaje nám slúžia len interne na bližšiu špecifikáciu pre potreby SGS.

Chcem odoberať odborný časopis. Ako na to?

 1. Po prihlásení do Privátnej zóny budete mať v ponuke niekoľko tlačidiel. Kliknite na Odber časopisov SGS a newslettra

 2. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých časopisov (online aj printovych verzií) a príslušný status, či už periodikum odoberáte alebo nie.

 3. Ak chcete odoberať online verziu niektorého z periodík, kliknite na príslušný odkaz Udeliť súhlas a následne pre potvrdenie na tlačidlo Udeliť súhlas na zasielanie newslettra/časopisu

 4. V prípade, že sa jedná o printovú verziu periodika, zvoľte prosím jednu z možností, či sa má periodikum zasielať na korešpondenčnnú adresu alebo na adresu Vášho pracoviska

Chcem sa stať členom sekcie / pracovnej skupiny

 1. Po prihlásení do Privátnej zóny budete mať v ponuke niekoľko tlačidiel. Kliknite na Sekcie a pracovné skupiny

 2. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých sekcií a pracovných skupín, a príslušný status, či už ste členom alebo nie. Ak sa chcete stať členom niektorej zo sekcií alebo pracovných skupín, kliknite na príslušný odkaz Žiadosť o členstvo a následne pre potvrdenie na tlačidlo Poslať žiadosť o členstvo. Obdobne postupujte ak už nechcete byť členom danej sekcie alebo pracovnej skupiny. Kliknite na príslušný odkaz Odhlásiť sa a následne pre potvrdenie na tlačidlo Poslať odhlášku.