Pocty SGS schvalované v období od vzniku spoločnosti

Strieborná medaila

Čestná medaila prezídia ČLS

Medaila 150.výročie SLS

Medaila založenia Společnost Lékařsko-Slowanská

Čestné členstvo SLS

Čestné členstvo ČLS

Čestné členstvo v odbornej spoločnosti