GERD a poruchy motility

Predseda:

Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine