Onkologická sekcia

Logo SGSSLS

Predseda

MUDr. Andrej Orságh
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: andrej.orsagh@nou.sk

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS" na funkčné obdobie 2022-2026

Termín zasadnutia: 6.4.2022
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do výboru a do dozornej rady Onkologickej sekcie SGS SLS:

Zápisnica zo zasadnutia výboru OS SGS SLS

Výsledky volieb do Onkologickej sekcie SGS:

Predseda Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Andrej Orságh (menovaný 12.04.2024 predsedom OS SGS B. Pekárkom z dôvodu odstúpenia)

Podpredseda Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Tomáš Štrpka

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Tomáš Štrpka
MUDr. Branislav Kunčák
MUDr. Andrej Orságh
MUDr. Ľuboš Žitňan

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS
MUDr. Daniela Osuská

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 25.03.2022 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 07.06.2021 PDF verzia dokumentu

Zasadnutie volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Termín zasadnutia: 13.4.2018
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti PDF verzia dokumentu

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS"

Predseda Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:

  • doc. MUDr. Makovník Peter, CSc.
  • MUDr. Juraj Májek, PhD.
  • MUDr. Boris Pekárek, PhD.
  • MUDr. Žitňan Ľuboš
  • MUDr. Štrpka Tomáš

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS:

  • MUDr. Jarolím Šutka
  • MUDr. Peter Slezák
  • MUDr. Andrej Orságh

SPRÁVA O ČINNOSTI ONKOLOGICKEJ SEKCIE SGS 2010-2014 PDF verzia dokumentu


Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 22.1.2015 PDF verzia dokumentu