Sekcia pediatrickej gastroenterológie

Logo SGSSLS

Predseda:

MUDr. Čierna Iveta, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Podpredseda:

MUDr. Valachová Iveta
2.detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica

Vedecký sekretár:

Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Členovia výboru:

MUDr. Bačinská Eva
Detská gastroenterologická ambulancia PeGEA, s.r.o. Žilina

MUDr. Dagmar Székyová
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Dozorná rada:

MUDr. MUDr. Dagmar Nemcsicsová, PhD.
MUDr. Tibor Silný
MUDr. Daniela Olexová

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do orgánov Sekcie pediatrickej gastroenterológie

Termín zasadnutia: 21.1.2023
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby do výboru a do dozornej rady Sekcie pediatrickej gastroenterológie, oznámenie výsledkov volieb do výboru a dozornej rady PS SGS na funkčné obdobie rokov 2023-2027 - (16.1.2023 – 15.1.2027)

Výročná správa o činnosti Sekcie pediatrických gastroenterológov pri SGS
(obdobie január 2015 – november 2018)

Aktivity sekcie sú zamerané hlavne na edukačnú činnosť. Zúčastňujeme sa aktívne na všetkých odborných akciách SGS, ako aj na Pediatrických kongresoch, Konferenciách jednotlivých FN, a aktivitách na regionálnej úrovni. Pracujeme ako odborní garanti rôznych pacientských organizácií ( OZ celiatikov, IBD..) Publikujeme do odborných časopisov nielen s gastroenterologickým (Gastroenterológia pre prax...), ale aj s pediatrickým zameraním (Pediatria, Česko- slovenská pediatria.. ) Aktívne spolupracujeme s Českou pediatrickou gastroenterologickou spoločnosťou , s ktorou organizujeme každé dva roky Konferencie – striedavo v Čechách a na Slovensku. V roku 2016 sme zorganizovali Konferenciu v Nitre a v roku 2018 bola Konferencia v Telči. Na oboch akciách sme sa zúčastnili aj aktívne. Celá výročná správa »

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie

Aktualizované: 19.11.2018

Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie (4. 10.2018) a stretnutia členov Sekcie pediatrickej gastroenterológie (6. 10. 2018)
Miesto konania: Telč (Pracovní dny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy) Celá zápisnica »

PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY

Miesto konania: Telč
Dátum konania: 4.-6.10.2018
Viac informácií nájdete na tejto linke: HTTPS://AHOU.CZ/gastro Pozvánka na podujatie

Vzdelávacia akcia ESPGHAN- ESPGHAN EASTERN EUROPEAN SUMMER SCHOOL

Miesto konania: Yerevan, Arménsko
Dátum konania: 8.-10.10.2018 Program podujatia

Zápisnica zo stretnutia výboru Sekcie pediatrických gastroenterológov 24.1.2018 a Valného zhromaždenia členov Sekcie pediatrických gastroenterológov 25.1.2018 DOCX verzia dokumentu

Zápisnica z výboru a členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na XXII. Gastrofóre 2017, Štrbské Pleso, 26. 1. 2017 PDF verzia dokumentu

Zápisnica z členskej schôdze Sekcie pediatrických gastroenterológov na VI. Kongrese slovenských a českých pediatrických gastroenterológov , Nitra 24. 9. 2016 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Sekcie detskej gastroenterológie pri SGS (SDG SGS) 2014 PDF verzia dokumentu

Správa o činnosti Sekcie detských gastroenterológov pri SGS PDF verzia dokumentu

Najbližšie podujatia

ECCO'24 CONGRESS IN STOCKHOLM
21.02.2024 - 24.02.2024
Prague Endoscopy Days 2024
22.02.2024 - 23.02.2024
IBD kongres
04.04.2024 - 05.04.2024
ESGE DAYS 2024
25.04.2024 - 27.04.2024
DDW 2024
18.05.2024 - 21.05.2024
UEG WEEK 2024
12.10.2024 - 15.10.2024