Vieme urobiť viac

Kedy bude bezbolestná kolonoskopia aj na Slovensku štandardom?

Kolonoskopia je diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť polypov a nádorov, pričom zachytí takmer 100 % prípadov rakoviny a to aj tých vo včasnom, liečiteľnom stave. Po absolvovaní kolonoskopie má pacient 10 rokov istoty života bez kolorektálneho karcinómu (KRKA). Za bezbolestné kolonoskopické vyšetrenie si pacienti na Slovensku musia priplatiť, analgosedácia je pritom vo svete štandardom. Podľa najnovšieho prieskumu je bolesť a nepríjemné pocity hlavným dôvodom, prečo Slováci odkladajú vyšetrenie. Čo sa môže zmeniť?Slovensko je na čele rebríčka v úmrtnosti mužov

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe kolorektálneho karcinómu, toto ochorenie naďalej predstavuje veľmi vážny spoločenský a medicínsky problém. Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka. Napriek tomu v mnohých prípadoch ostávajú možnosti skorého záchytu tejto rakoviny ďaleko za svojimi možnosťami. „Kolorektálny karcinóm je rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100%. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať“, konštatuje doc. MUDr. Martin Huorka, CsC, prezident Slovenskej gastrenterologickej spoločnosti (SGS).

Skríning KRCa na Slovensku

Pozývací skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka (KRCa) je štátom riadený preventívny program, ktorý môže zabrániť zbytočným úmrtiam v súvislosti s týmto onkologickým ochorením. O jeho vznik sa zasadili Slovenská gastroenterologická spoločnosť, štátne inštitúcie, zdravotné poisťovne, ale aj pacientske organizácie. Cieľom skríningu je identifikovať pacientov vo včasnom štádiu ochorenia, kedy je možné ho úspešne liečiť prostredníctvom kolonoskopie, ktorá je diagnostickou i liečebnou metódou zároveň. Uskutočňuje sa formou zasielania preventívnych testov na okultné krvácanie na domáce adresy rizikovej skupine poistencov vo veku 50 - 75 rokov. Tento test si je možné vyžiadať aj u všeobecného lekára a je potrebné ho opakovať každé dva roky. „Pozitívny výsledok testu neznamená, že pacient má rakovinu hrubého čreva, ale že potrebuje kolonoskopické vyšetrenie, prostredníctvom ktorého gastroenterológ diagnostikuje príčinu krvácania a stanoví liečbu,“ hovorí doc. Huorka.

Kolonoskopia ako prevencia rakoviny

Kolonoskopické vyšetrenie nie je iba diagnostickou metódou. V prípade nálezu polypu ho dokáže lekár vo väčšine prípadov počas vyšetrenia priamo odstrániť . Tento zákrok sa nazýva endoskopická polypektómia a prispieva k zníženiu výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka, ako aj k zníženiu úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka. „Kolorektálny karcinóm vzniká vo väčšine prípadov transformáciou z polypu sliznice konečníka alebo hrubého čreva. Trvá niekoľko rokov, kým sa polyp premení na zhubný nádor, a preto môžu byť pri kolonoskopii včas uskutočnené účinné opatrenia ako napr. endoskopické odstránenie polypov“, hovorí MUDr. Boris Pekárek, PhD., primár gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu. „Výnimkou môžu byť príliš veľké alebo podozrivé polypy, ktoré po vyšetrení rajónnym gastroenterológom, odstránia až v špecializovanom centre, kde sa posudzuje vhodnosť endoskopického alebo chirurgického prístupu. Preventívna kolonoskopia, pri negatívnom náleze, znamená až 10 rokov života bez potreby iných vyšetrení. S veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa u pacienta v tomto období nevyvinie prokročilá rakovina hrubého čreva alebo konečníka. Kolonoskopia je naše najspoľahlivejšie vyšetrenie nielen na vylúčenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, ale súčasne prináša výhodu odstránenia predrakovinových štádií“, dodáva Pekárek.

Kedy bude kolonoskopia na Slovensku bezbolestná?

Gastroenterológovia vítajú spustenie pozývacieho skríningu, ale upozorňujú, že ide o komplexný proces, v ktorom musí spolupracovať štát, odborné inštitúcie, poisťovne, a najmä pacient. „Pre funkčný skríning je potrebná hlavne akceptácia pozvania zo strany pacienta. Skríning rovnako nemá význam, ak pacient odmieta absolvovať následné kolonoskopické vyšetrenie zo strachu z bolesti. Dôležité je preto nielen komunikovať s pacientmi o význame kolonoskopického vyšetrenia, ale aj zabezpečiť, aby mu bolo toto vyšetrenie umožnené absolvovať bezbolestne a teda komfortne, tak ako je to štandardom vo svete,“ hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. „Cieľom dlhodobého úsilia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti je preto zabezpečiť dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie pre každého nášho pacienta“, hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS.

„V súčasnosti je možné absolvovať kolonoskopiu bezbolestne iba na vlastné náklady. Pacient si musí priplatiť približne 50 € za takzvanú analgosedáciu, teda podanie utlmujúcich injekcií so sedatívom a silným analgetikom. Analgosedácia stále nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, pretože pre ňu neexistuje kód v katalógu výkonov a podobný výkon poisťovne pre kolonoskopiu neuznávajú“, dodáva prof. Hlavatý.

Po diskusii na pôde Ministerstva zdravotníctva SR s NOI, SGS navrhla nový kód 93k – Analgosedácia pri kolonoskopii. „Aktuálne čakáme na schválenie tohto výkonu na MZ SR v komisii pre Katalóg zdravotných výkonov. Poisťovne nám už avizovali, že akonáhle bude kodifikovaný nový výkon, sú pripravené uhrádzať analgosedáciu pri kolonoskopii, čím by sa konečne zabezpečila dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie“, upresňuje prof. Hlavatý.

Aké sú bariéry zo strany pacientov?

Napriek tomu, že preventívna kolonoskopia je veľmi efektívnou prevenciou rakoviny, v očiach pacientov vyvoláva vyšetrenie obavy. Podľa prieskumu agentúry Nielsen / Admosphere zo septembra 2021, 27,3 % opýtaných odkladá vyšetrenie kvôli obavám z bolestivosti vyšetrenia a až 38,8 % kvôli obavám z nepríjemného zážitku z vyšetrenia. O skríningovej kolonoskopii uvažuje 36,2 % respondentov, 11,5% ju už absolvovalo a 52,3% o vyšetrení neuvažuje. V prípade, že by bola dostupná analgosedácia 62,8% respondentov by sa jednoduchšie rozhodlo pre kolonoskopiu. Ak by bola dostupná celková anestézia, pre kolonoskopiu by sa ľahšie rozhodlo 56,5% respondentov.


Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR

„Ministerstvo zdravotníctva víta aktivitu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prispieť organizovanou spoluprácou k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí na rakovinu hrubého čreva a konečníka v podmienkach, ktoré sa za posledné 4 roky darí etablovať aj na najvyššej politickej úrovni - v rámci rezortu zdravotníctva.“

MUDr. Marek Krajčí, podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za hnutie OĽANO

„Každé euro vynakladané na prevenciu sa nám desať násobne vráti. Nejde pritom len o úspory, ktoré vieme následne investovať do zlepšovania zdravotnej starostlivosti. Slovenská republika má v porovnaní s krajinami EÚ veľmi vysoký počet odvrátiteľných úmrtí. Úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a konečníka patrí medzi hlavné príčiny zbytočných úmrtí občanov Slovenska. Musíme urobiť všetko preto, aby sme toto ochorenie včas zachytili a úspešne liečili."

MUDr. Ján Hencel, MSc., expert strany KDH pre zdravotníctvo

„Kolorektálny karcinóm je ochorenie, ktoré sa u nás umiestňuje vo výskyte aj úmrtnosti na popredných miestach. Ako všeobecný lekár som na ambulancii za posledných 4-5 rokov dosiahol hodnotu skríningu nad 70%. Žiaľ, nie je to typické pre všetky ambulancie. Verím vo výzvu SGS a dúfam, že spoločnými silami budeme úspešnejší v redukcii výskytu aj úmrtnosti následkami karcinómu.“

MUDr. Jozef Baláž, expert strany KDH pre zdravotníctvo

„Otázka neznie, či sa má populačný skríning kolorektálneho karcinómu realizovať – ale ako ho realizovať čo najlepšie. Pokiaľ vieme včas odhaliť onkologické ochorenie alebo mu dokonca predísť, máme povinnosť pre to urobiť maximum, pretože tým zachraňujeme ľudské zdravie a životy. A každý život od počatia až po prirodzenú smrť je hodný ochrany.“

Mgr. Oskar Dvořák – gestor koalície PS/Spolu pre zdravie

„Oceňujeme každú aktivitu, ktorá bojuje proti takto zákernej chorobe. Sme zástancami prístupu, že každé rozhodnutie zdravotníckej politiky má byť urobené s ohľadom na dáta a každé investované euro musí byť vložené tam, kde dokáže preukázateľne zachrániť najviac životov.“

Ing. Martin Barto, CSc., konzultant SaS v oblasti zdravotníctva

„Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka je jednou z tém, ktorým je potrebné venovať najvyššiu pozornosť. Slovenská republika je krajinou s 2. najvyšším výskytom ochorení čriev v Európe. Ide o ochorenia, ktorým je možné zabrániť včasným odhalením ochorenia, preto práve Národný skríningový plán môže pomôcť podniknúť kroky k tomu, aby sa zabránilo odvrátiteľným úmrtiam. Poďme spolu urobiť viac v mene prevencie ochorenia."

MUDr. Andrea Letanovská, PhD. – odborníčka strany Za ľudí pre oblasť zdravotníctva

„V mojej rodine mám stále pri sebe niekoľkých blízkych, ktorí sú tu s nami vďaka tomu, že ich choroba bola včas odhalená a úspešne vyliečená. Nespoliehajme sa len na šťastie a využime moderné metódy včasnej diagnostiky, ktoré nám veda umožňuje. S radosťou podporím iniciatívu SGS, ktorá prináša ľuďom šancu na skorý záchyt a vyliečenie pre jednu z najčastejších a potenciálne veľmi nepriaznivých diagnóz.“

Mgr. Jana Žitňanská – podpredsedníčka strany Za ľudí

„Mojim cieľom vždy bolo pomáhať ľuďom. Nedá mi preto zostať ľahostajnou pri takej otázke, akou sú zbytočne zmarené ľudské životy. Ochorenia, pred ktorými nás môže ochrániť vhodne nastavený systém prevencie sú naliehavou výzvou pre politické i odborné spoločnosti k tomu, aby sme zabezpečili plnohodnotný, zdravší a kvalitnejší život každému pacientovi.“

PhDr. Mária Lévyová – prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

„Kolorektálny karcinóm každoročne spôsobuje na Slovensku množstvo úmrtí, ktorým môže zabrániť vhodne nastavený systém prevencie a zodpovedný prístup každého z nás. AOPP podporí každú aktivitu smerujúcu k podpore zdravia a zvýšeniu komfortu života pacientov na Slovensku. Takouto snahou jednoznačne je aj zlepšenie prevencie onkologických ochorení. V prvom rade záleží na záchrane toho najcennejšieho - ľudských životov.“

Alžbeta Lukovičová – prezidentka Asociácie Marfanovho syndrómu

„Asociácia Marfanovho syndrómu plne podporuje výzvu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku. Prevencii tohto vážneho ochorenia je potrebné venovať väčšiu pozornosť. Ďakujeme za túto aktivitu.“

 • MUDr. Tomáš Szálay, Health Policy Institute (HPI)
 • MUDr. Vladimír Baláž, PhD., Smer SD
 • PhDr. Denis Marko, PhD., MBA, LL.M, Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ)
 • Štefan Korec, onkoinfo.sk
 • Marek Eliáš, vzdravotnictve.sk
 • PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., Aliancia na ochranu práv pacienta (AOPP)
 • Ing. Jana Pifflová Španková, OZ Nie rakovine/Europacolon
 • MUDr. Jana Trautenberger Ricová, Národný onkologický inštitút (NOI)
 • Mgr. Katarína Lovasová, Zdravotnícke noviny
 • Mgr. Romana Ondrušová, SGS
 • Mgr. Dagmar Cvečková, Snowball Communications
 • Mgr. Dominika Zúborová, TASR
 • PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu Slovensko
 • Ing. arch. Radoslav Herda, OZ Slovenský pacient

Za Slovenskú gastroenterologickú spoločnosť:

 • doc. MUDr. Martin Huorka CSc., prezident SGS
 • prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD, predseda onkologickej sekcie SGS
 • prim. MUDr. Rudolf Hrčka, CSc, predseda pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu SGS
 • MUDr. Dušan Baláž, predseda prípravného výboru sekcie ambulantných gastroenterológov SGSZobraziť celé znenie Výzvy »

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie zdravotnícke problémy Slovenska. Každoročne na ňu ochorie takmer 4000 pacientov a zomiera viac ako 2000 pacientov. Pri správnej prevencii by pritom bolo možné predísť takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam.

SGS považuje boj proti rakovine hrubého čreva za najvyššiu prioritu verejnej zdravotnej politiky na Slovensku.

SGS oceňuje spustenie organizovaného skríningu rakoviny hrubého čreva v roku 2011, ako aj následné kroky jeho rozvoja, vrátane začiatku pozývacieho skríningu v roku 2019. Zároveň vítame, že podporu skríningu rakoviny hrubého čreva si osvojili všetky relevantné politické sily na Slovensku. Je potešiteľné, že rozbiehajúce sa celospoločenské úsilie už začalo prinášať prvé ovocie vo forme naznačeného poklesu úmrtnosti na toto ochorenie, ktorý evidujeme v posledných rokoch.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa však domnieva, že pre boj s rakovinou hrubého čreva môžeme urobiť oveľa viac. Vyzýva preto na prijatie nasledovných opatrení:

1) Podporovať preventívnu primárnu skríningovú kolonoskopiu ako najúčinnejšiu formu prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách.

V tomto smere je potrebné zabezpečiť úhradu primárnej skríningovej kolonoskopie pre pacientov v rizikových skupinách ako sú pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou, so stavom po odstránených polypoch alebo prekonanej rakovine hrubého čreva a s chronickými črevnými zápalovými ochoreniami v bezlimitnom režime.

2) Odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu.

V tomto smere je kľúčové novelizovať legislatívne požiadavky na vybavenie gastroenterologického pracoviska pre vykonávanie analgosedácie a celkovej anestézie v súlade s klinickou praxou a následne zabezpečiť adekvátnu úhradu kolonoskopie v analgosedácii alebo celkovej anestézii formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

3) Investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť, ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva.

4) Uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách

Vývoj v endoskopii pokročil a mnohé prednádorové aj nádorové lézie (veľké polypy a nádory vo včasných štádiách) je možné odstrániť bez nutnosti operácie, t.j. endoskopicky. Teší nás, že na Slovensku máme pracoviská, ktoré patria medzi európsku špičku v tejto oblasti. Potrebujú však adekvátnu podporu, keďže takéto výkony sú prístrojovo aj finančne náročnejšie. Používa sa špeciálny tenký terapeutický kolonoskop, špeciálny zdravotnícky materiál, pacient musí byť tlmený počas výkonu a výkon trvá dlhšie. Výkony preto vyžadujú výrazne vyššiu úhradu ako bežná diagnostická kolonoskopia či štandardná polypektómia.

Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka. Napriek tomu v mnohých prípadoch ostávajú možnosti skorého záchytu rakoviny hrubého čreva a konečníka ďaleko za svojimi možnosťami. Kolorektálny karcinóm je rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vrátane preventívnej kolonoskopie vyhnúť takmer na 100%. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri zavedení týchto preventívnych opatrení nemuselo vôbec umierať.

Vyzývame Vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne, a ďalšie relevantné inštitúcie, aby tieto požiadavky pomohli urýchlene zaviesť do praxe a pomohli tak vytvoriť dobre fungujúci skríningový mechanizmus na významné zníženie výskytu a úmrtnosti na kolorektálny karcinóm na Slovensku

Vyzývame všetky relevantné politické strany, odborné a spoločenské organizácie, aby sa k tejto výzve pripojili, premietli do svojich programov a následne presadzovali aj v budúcnosti do praxe.

Dokumenty na stiahnutie

Výzva SGS na zlepšenie skríningu KRCA na Slovensku

Partneri projektu

Slovenská gastroenterologická spoločnosť ďakuje za podporu partnerom projektu: