Novinky

Sep
27
2024

X. kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

X. kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

V dňoch 27.-28.9.2024, sa v hoteli Holiday Inn Trnava bude konať IX. kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov.

1. informácia

Dec
06
2024

II. SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

II. SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

V dňoch 06. - 07. 12. 2024 sa v hoteli DoubleTree by Hilton uskutoční Košice II. SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

1. informácia

Mar
25
2024

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta navýšenie finančných prostriedkov pre ambulantný sektor

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta navýšenie finančných prostriedkov pre ambulantný sektor

Bratislava, 25. marca 2024 – Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) s potešením prijala správu, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, (MZSR) navýšilo finančné prostriedky pre ambulantný sektor vo Vyhláške MZSR o prerozdelení zdrojov v zdravotníctve na rok 2024.

i
info

Voliteľný parameter pre gastroenterológov

Voliteľný parameter pre gastroenterológov

Vďaka Ambulantnej sekcii Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti si od 1. októbra budú gastroenterológovia a gastroenterologičky môcť zameniť v aplikácii DôveraLekárom parameter Bezpečná medikácia za nový parameter: Endoskopická resekcia polypov.

Parameter vyjadruje podiel tzv. pozitívnych kolonoskopií s okamžitou resekciou polypu u gastroenterológa. Hranice parametra sú dve – 80% pacientov s okamžitou resekciou pre úplné plnenie a 50% okamžitou resekciou pre polovičné plnenie.

Dátum: 02 Oct 2023
Viac info
i
info

Dominantným problémom Slovenska nie je dostupnosť kolonoskopie, ale strach z nej

Podľa dát Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa na skríningové kolonoskopické vyšetrenie na Slovensku čaká vo väčšine prípadov do troch mesiacov. Zvýšil sa aj počet pacientov, ktorí absolvovali test na okultné krvácanie v stolici. Gastroenterológovia však pripomínajú, že dominantným problémom Slovenska nie je dostupnosť kolonoskopie, ale ochota ľudí toto vyšetrenie absolvovať.

Dátum: 05 Jun 2023
Viac v Stanoviskách SGS
i
info

Vďaka SGS vám lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

VšZP opätovne pristúpila k úhrade výkonov, ktoré sa týkajú lokálneho znecitlivenia hrdla pri gastroskopii a konečníka pri kolonoskopii. Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala. Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však poisťovňa uznala argumenty odborníkov a opätovne od apríla pristúpila k plnej úhrade týchto výkonov.

Dátum: 26 May 2023
Viac v Stanoviskách SGS
i
info

Svetový deň IBD a nové spôsoby liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

Vďaka medicínskym inováciám a pokroku v objavovaní nových liekov môžu pacienti s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Po dvadsiatich rokoch totiž dochádza k zásadnej zmene v liečbe pacientov s týmto ochorením, informuje Slovenská gastroenterologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý si tento rok pripomíname v piatok 19. mája 2023. Pacienti odkázaní na celoživotnú liečbu si už liečivo môžu podať aj sami. Doteraz im liečba bola aplikovaná v gastroenterologických ambulanciách. Aj naďalej však musia podstupovať pravidelné kontroly súčasťou ktorých je kolonoskopia. Tú dnes vedia lekári realizovať v tzv. analgosedácii bezbolestne. Slovensko je však jedna z mála európskych krajín, kde tento výkon nie je zdravotnými poisťovňami hradený. V rámci iniciatívy BEZ BARIÉR sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť zasadzuje za úhradu analgosedácie, ktorá by významne zvýšila komfort pacientov podstupujúcich kolonoskopiu.

Dátum: 19 May 2023
Viac v Stanoviskách SGS
i
info

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných, pričom zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozorňuje pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť. Na Slovensku evidujeme vyše 32-tisíc celiatikov, toto číslo však môže byť v skutočnosti oveľa vyššie. Problém je, že nie všetci pacienti majú stanovenú diagnózu. Celoživotné autoimunitné ochorenie s permanentnou neznášanlivosťou lepku sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku a v prípade neskorej diagnostiky môže viesť k pokročilým až nezvratným poškodeniam.

Dátum: 16 May 2023
Viac v Stanoviskách SGS
i
info

ZMENA ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

SGS informuje o zmene vybraných údajov:

SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, o.z.
Občianske združenie registrované Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-37879
Zastúpené prof. MUDr. Tiborom Hlavatým, PhD., prezidentom združenia

Sídlo: Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Email: sekretariat@sges.sk

IČO: 42254531
DIČ: 2023316856
IČ DPH: SK2023316856
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0047 1136 9056
SWIFT: SUBASKBX

Dátum: 21 Feb 2023
i
info

Výsledky volieb do výboru a do kontrolnej komisie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na funkčné obdobie 2022-2026, ( 15.6.2022 – 15.06.2026 )

Dátum: 13 Jun 2022
i
info

Gastrofórum 2022 - videozáznam

Gastrofórum 2022 - videozáznam

V dňoch 19-21.1.2021 sa konal už XXVII.ročník konferencie GASTROFÓRUM. Ak ste sa z nejakého dôvodu nemohli zúčastniť, alebo si chcete niektoré prednášky vypočuť ešte raz, ponúkame Vám záznam tejto konferencie.

Štatistiky Gastrofóra 2022

Dátum: 01 Feb 2022
Viac info
i
info

Voľné miesta pre gastroenterológov so špecializačnou skúškou

Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov má dve voľné miesta pre gastroenterológov so špecializačnou skúškou, alebo v príprave. Ponúkame prácu na Gastroenterologickom a hepatologickom oddelení V. internej kliniky s možnosťou profesionáleho rastu v gastroenterológii, ale aj v pokročilej endoskopii, endosonografii, ERCP, starostlivosti o IBD pacientov a v školení študentov medicíny ako aj tých v špecializačnej príprave v gastroenterológii.

Nástup: prvý kvartál 2022
Kontakt: Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD, koller.tomas@gmail.com
Dátum: 29 Nov 2021
i
info

Tlačová konferencia 26. október 2021

Tlačová konferencia 26. október 2021

Slovenská gastroenterologická spoločnosť pokračuje v aktivitách Výzvy Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu (KRCa).

26. októbra sa v Bratislave konala tlačová konferencia, ktorá upozornila na bariéry úspešného skríningu KRCa. Na základe najnovšieho sociologického prieskumu agentúry Nielsen Admosphere zo septembra 2021 sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú preventívne kolonoskopické vyšetrenie obavy z bolesti (27,3 %) a diskomfortu (38,8 %). Ak by táto bola na Slovensku dostupná, svoje rozhodnutie by zmenilo až 62,8 % pacientov. Tým by sa zvýšila účasť na skríningových programoch až o 21% populácie.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť preto navrhuje riešenie a to vytvorenie nového výkonu 93k - podanie analgosedácie počas kolonoskopického vyšetrenia v Katalógu zdravotných výkonov na MZSR. Ak bude prijatý, zdravotné poisťovne avizovali, že ho budú uhrádzať. Tým by sa na Slovensku končene zaviedla možnosť bezplatnej bezbolestnej kolonoskopie.

Dátum: 28 Oct 2021
Viac info
Za Ivanom, kolegom, priateľom, ktorý nás učil žiť...
 

Za Ivanom, kolegom, priateľom, ktorý nás učil žiť...

Človek môže, ba aj musí byť oveľa väčší, ako je ten malý život, ktorý prežívame. Mali by sme sa správať tak, aby sme mali nádej na príjemné očakávanie. To predpokladá vyrovnanú cestu životom, schopnosť nájsť rovnováhu medzi povinnosťou a odpočinkom.

Ivan, tak ako sme ho poznali, potvrdzoval svojim životom už vyššie napísané. V odbornej oblasti si volil najťažšie úlohy, lebo v zdolaní ťažkých vecí hľadal neustále výzvu. V pravidelnom rytme povinností našiel jeden zo zmyslov života-gastroenterológiu. Gastroenterológii, svojmu milovanému odboru medicíny venoval bezmála 45 rokov, ktoré sú naplnené tvorivou aktivitou a výsledkami. „Gastroenterológia a hepatológia sú nesmierne široké oblasti medicíny a ľahko sa tam, môžeš stratiť“, bolo jeho mottom.

i
info

ZMENA: Podmienky uhrádzania výkonu 68a – Union

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie Union zdravotná poisťovňa a.s. vypúšťa doteraz platnú podmienku, že výkon 68a je možné vykazovať len u pacienta s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu.

Výkon 68a bude teda možné vykazovať u každého poistenca podstupujúceho endoskopické vyšetrenie.

Aktualizácia usmernenia platí od 01.09.2021 do 31.12.2021.

Dátum: 26 Aug 2021
Viac info
i
info

Aktuálne informácie k príplatkovému výkonu 68a

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sú pre úhrady príplatkového výkonu 68a aktuálne v platnosti tieto podmienky:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., predĺžila platnosť verejného prísľubu o úhradách príplatkového výkonu 68a do odvolania
 • zdravotná poisťovňa Dôvera a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 31. júla 2021, ďalšie predĺženie bude posudzovať podľa situácie
 • zdravotná poisťovňa Union a.s., predĺžila platnosť dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 30. septembra 2021. Menia sa však podmienky úhrady, a to nasledovne..
Dátum: 01 Jul 2021
Viac info
i
info
i
info

Zverejnené prevenčné štandardy

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 15.5.2021 bol schválený nový “Štandardný postup pre výkon prevencie skríningu kolorektálneho karcinómu v populácii so zvýšeným rizikom kolorektálneho karcinómu”

Text štandardného postupu bol zverejnený na stránke Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/?Postupy-Prevencia a taktiež publikovaný na webstránke standardnepostupy.sk.
Dátum: 31 May 2021
PDF verzia na stiahnutie
i
info

Štandardný postup: Včasná diagnostika, surveillance a liečba Barrettovho pažeráka

Vážení kolegovia,
v časti Odporúčania a metodické listy sme zverejnili nový štandardný postup: Včasná diagnostika, surveillance a liečba Barrettovho pažeráka.
Dátum: 08 Mar 2021
Viac info
i
info

Online záznam webináru

Online záznam webináru

Video zo Zimných online webinárov s názvom "BILIOPANKREATICKÁ ENDOSKOPIA UPDATE 2021", ktorý sa konal 3.3.2021 online.

Dátum: 04 Mar 2021
Viac info
i
info

Vyjadrenie SGS k infekcii a očkovaniu proti COVID-19 u IBD pacientov

Nešpecifické zápalové ochorenia čriev (inflammatory bowel diseases – IBD) vzhľadom k ich autoimunitnej patogenéze a imunosupresívnej liečbe predstavujú hypotetické riziko pre priebeh infekčných ochorení vo všeobecnosti, teda rovnako aj pre infekciu COVID-19. Na základe štúdií z viacerých krajín s vysokým výskytom COVID-19 v prvej vlne epidémie sa však javí, že IBD nie sú asociované ani s vyšším rizikom nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2 ani nezvyšujú riziko jeho komplikovaného priebehu.

Dátum: 02 Mar 2021
Viac info
i
info

Dohoda s Dôverou predĺžená

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., dohodli na predĺžení platnosti úhrad príplatkového výkonu 68a do 28. februára 2021.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila všetky tri zdravotné poisťovne, v súčasnosti sú v platnosti tieto dohody:

 • Union zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 31. marca 2021
 • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 28. februára 2021

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou budeme ďalej rokovať o návrhu na predĺženie dohody.

Dátum: 05 Feb 2021
Viac info
i
info

Dohoda so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s., predĺžená do konca roka 2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera a. s., potvrdila uhrádzanie príplatkového výkonu 68a v súvislosti s epidemiologickou situáciou v nezmenenom znení do konca roka 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub nájdete na stránke: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa tak dohodla na predĺžení platnosti dohody o úhrade príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020 so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami.

Dátum: 20 Oct 2020
Viac info
i
info

Dohoda s VŠZP a. s., predĺžená do konca roka 2020

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS dohodla so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s., na predĺžení dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a do 31. decembra 2020.

Aktualizovaný verejný prísľub platný od 1. októbra 2020 nájdete na stránke: https://www.vszp.sk/files/novinky/aktualizacia-verejneho-prislubu-vszp-poskytovatelom-vseobecnej-specializovanej-ambulantnej-starostlivosti/verejny-prislub_od-1_10_2020f.pdf

Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa na týchto podmienkach po Unione dohodla už s druhou zdravotnou poisťovňou a naďalej bude rokovať s poisťovňou Dôvera a.s.

Dátum: 16 Oct 2020
Viac info
i
info

Predĺženie dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a s poisťovňou Union do konca roka

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou a stúpajúcim počtom nakazených osôb ochorením COVID-19 na Slovensku sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Union zdravotná poisťovňa a.s., dohodli na predĺžení platnosti dohody o úhradách príplatkového výkonu 68a v súlade s dohodnutými podmienkami, a to do 31. decembra 2020.

SGS SLS sa s rovnakou žiadosťou obrátila na všetky tri zdravotné poisťovne. O výsledkoch ďalších rokovaní Vás budeme informovať.

Dátum: 21 Sep 2020
Viac info
i
info

Odporúčania a metodické listy

Radi by sme Vám dali do pozornosti Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre populačný skríning kolorektálneho karcinómu a Metodiku vykazovania skríningových vyšetrení, ktorá bola zverejnená vo vestníku MZSR.

Dátum: 15 Sep 2020
Viac info
i
info

Aktuálne informácie o dohode so zdravotnou poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., majú za sebou rokovanie vo veci úhrady výkonu 68a počas prebiehajúcej pandémie COVID-19.

23. júla 2020 uzavrela SGS SLS so zdravotnou poisťovňou dohodu o úhrade príplatkového výkonu 68a s platnosťou do 30. septembra 2020. Stanovené podmienky však neboli úplne jednoznačné a obe zúčastnené strany si tieto podmienky interpretovali rozdielne.

Dátum: 27 Aug 2020
Viac info
i
info

Stanoviská SGS a SAG vo veci úhrad výkonu 68a poisťovňou Dôvera

Slovenská gastroenterologická spoločnosť obdržala v uplynulých dňoch viaceré podnety zo strany svojich členov, ktorým bola zo strany revíznych lekárov Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. odmietnutá úhrada výkonu 68a (ochrana zdravotníckeho pracovníka počas pandémie COVID-19), ktorá bola predmetom dohody podľa podmienok platných od 1.5.2020 do 30.6.2020 a v zmysle verejného prísľubu Dôvery predĺžené aj na obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Na základe týchto podnetov zaslala SGS a SAG zdravotnej poisťovni Dôvera a.s., nasledovné stanoviská.

Stanovisko vo veci úhrady výkonu 68A počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 VÝZVA REVÍZNYM LEKÁROM ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA K VÝKONU 68A

Dátum: 21 Aug 2020
Viac info
i
info

Dohoda so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta predĺženie trvania prísľubu o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a od 1. 5. do 30. 9. 2020 aj v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Dohoda o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a platí v znení stanovenom vo verejnom prísľube uverejnenom na stránke poisťovne

Dátum: 01 Jul 2020
Viac info
i
info

Dohoda so zdravotnou poisťovňou Union a.s. predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta proaktívnu spoluprácu so zdravotnou poisťovňou Union a.s., ktorá sa rozhodla predĺžiť platnosť dohody o porozumení v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19.

Memorandum o porozumení medzi SGS SLS a Union zdravotnou poisťovňou a.s., ustanovilo prísľub osobitnej úhrady za príplatkový výkon 68a pre všetkých pacientov, ktorým bol poskytnutý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Z dodatku Memoranda schváleného 19. júna 2020 vyplýva, že trvanie tejto dohody bude predĺžené do 30. septembra 2020.

Dodatok č.1 k Memorandu o porozumení

Dátum: 22 Jun 2020
Viac info
i
info

COVID-19/Všeobecná zdravotná poisťovňa

Vážení členovia,

Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa podarilo po viacerých rokovaniach získať doplnené stanovisko od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorým potvrdzujú prísľub poskytnúť osobitnú úhradu za príplatkový výkon k endoskopickému vyšetreniu počas celého trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 všetkým vyšetreným pacientom.

Celé znenie verejného prísľubu poisťovne nájdete tu: https://www.vszp.sk/files/novinky/verejny-prislub.pdf

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
vedecký sekretár SGS SLS

MUDr. Zita Bačiková
MUDr. Dušan Baláž
Sekcia ambulantných gastroenterológov

Dátum: 17 Jun 2020
Viac info
i
info

Doc.MUDr.Jan Kotrlík CSc. - Česť jeho pamiatke

Doc.MUDr.Jan Kotrlík CSc. - Česť jeho pamiatke

To, čo našu bytosť v podstate otriasa je smrť. Obzvlášť, ak sa jedná o osobu, ktorú sme takmer dôverne poznali a strávili s ňou krásne chvíle. V tomto čase nás totiž navždy opustil blízky človek, priateľ Slovenska, vynikajúci odborník Doc. MUDr. Jan Kotrlík CSc. Jeho účasť na najvýznamnejších gastroenterologických podujatiach na Slovensku bola vždy prínosná a užitočným oživením.

Osobne som sa s ním zoznámil v 80 tych rokoch minulého storočia počas môjho študijného pobytu na internom oddelení- gastroenterologickom, vtedy pod vedením prof Friča na „Karláku“. Jeho priateľské správanie, rady mi boli dôležitou inšpiráciou do ďaľších rokov môjho profesného života.

Martin Huorka

Dátum: 05 Jun 2020
Viac info
i
info

Stanovisko Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti k rozhodnutiu zdravotných poisťovní neuhrádzať zdravotné ochranné pomôcky pre špecialistov

Aktualizácia (3.6.2020): SGS znovu otvorilo rokovanie s VŠZP, o výsledkoch rokovania s poisťovňou budeme v najbližších dňoch informovať.

Stanovisko (2. 6. 2020)

Po rokovaniach s MZSR a kodifikácii výkonu 68a o použití ochranných osobných pomôcok počas endoskopického výkonu počas pandémie COVID, Slovenská gastroenterologická spoločnosť v uplynulých týždňoch rokovala so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Rokovania so zdravotnou poisťovňou Union hodnotíme priaznivo. ZP Union sa zaviazala uhradiť počas núdzového stavu príplatkový výkon 68a pri každom endoskopickom výkone.

Dátum: 03 Jun 2020
Viac info
i
info

Gastroenterológovia sa na preplácaní pomôcok dohodli s prvou poisťovňou

Gastroenterológovia sa na preplácaní pomôcok dohodli s prvou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa Union bude s účinnosťou od 1. mája 2020 preplácať ochranné pomôcky potrebné na výkon endoskopických vyšetrení v súvislosti s aktuálnymi opatreniami v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách. Ide o prvú zdravotnú poisťovňu na Slovensku, ktorá vyšla v ústrety tejto požiadavke gastroenterológov.

Dátum: 18 May 2020
Viac info
i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS

Slovenská gastroenterologická spoločnosť vyhlasuje voľby do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS pre funkčné obdobie rokov 2020-2024. Voľby prebehnú v súlade so stanovami korešpondenčným spôsobom v termíne 19.05. – 19.06.2020.

SGS týmto pozýva členov Sekcie mladých gastroenterológov SGS, ktorí majú záujem kandidovať do Výboru a do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS, aby podali prihlášku na kandidatúru elektronicky emailom. Prosíme o uvedenie skutočnosti, či ide o kandidatúru do Výboru alebo do Dozornej rady.

Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SGS a kandidát sa môže prihlásiť aj sám. Návrh musí obsahovať jednoznačný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Ku kandidatúre je možné, ale nie nutné priložiť krátky Motivačný list kandidáta v rozsahu maximálne jednej stránky A4. V motivačním liste môže kandidát uviesť dôvody a ciele kandidatúry do Výboru alebo do Dozornej rady Sekcie mladých gastroenterológov SGS.

Kandidatúru je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu sekretariat@sges.sk

Termín zaslania kandidatúry je do 18.5.2020.

Dátum: 01 May 2020
Viac info
i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do Výboru a do Dozornej rady Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS

Slovenská gastroenterologická spoločnosť vyhlasuje voľby do Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS pre funkčné obdobie rokov 2020-2024. Voľby prebehnú v súlade so stanovami korešpondenčným spôsobom v termíne 19.05. – 19.06.2020.

SGS týmto pozýva členov Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS, ktorí majú záujem kandidovať do Výboru a do Dozornej rady Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS, aby podali prihlášku na kandidatúru elektronicky emailom. Prosíme o uvedenie skutočnosti, či ide o kandidatúru do Výboru alebo do Dozornej rady.

Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SGS a kandidát sa môže prihlásiť aj sám. Návrh musí obsahovať jednoznačný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Ku kandidatúre je možné, ale nie nutné priložiť krátky Motivačný list kandidáta v rozsahu maximálne jednej stránky A4. V motivačním liste môže kandidát uviesť dôvody a ciele kandidatúry do Výboru alebo do Dozornej rady Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS.

Kandidatúru je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu sekretariat@sges.sk

Termín zaslania kandidatúry je do 18.5.2020.

Dátum: 01 May 2020
Viac info
i
info

Dotazník zameraný na endoskopickú prax v podmienkach pandemie SARS-COV-2

V rámci naší organizace na podporu vědy v ČR (Czech Gastroenterology Study Goup: https://www.cgsg.cz/cs) jsme připravili dotazník ZAMĚŘENÝ NA ENDOSKOPICKOU PRAXI V PODMÍNKÁCH PANDEMIE SARS-COV-2.

Endoskopie v podmínkách pandemie SARS-CoV-2 projekt CGSG Czech Gastroenterology Study Group dotazníková studie zaměřenou na problematiku endoskopie v podmínkách pandemie SARS-CoV-2

Dátum: 27 Apr 2020
Viac info
i
info

Úspešná výzva SGS na prijatie opatrení v súvislosti s COVID-19 v gastroenterologických ambulanciách

V marci apelovala Slovenská gastroenterologická spoločnosť priamo na vládu SR (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo financií) a relevantné inštitúcie (zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva, Úrad hlavného hygienika), aby v súvislosti s ochorením COVID-19 prijali naliehavé opatrenia pre gastroenterologické ambulancie.

Dátum: 22 Apr 2020
Viac info
i
info

Privátna zóna a nové sekcie

Vážení členovia SGS,

v uplynulých dňoch Vám prišla do emailovej schránky správa, ktorá obsahuje Vaše prihlasovacie údaje do privátnej zóny stránok SGS. Tí členovia, ktorí email nedostali, pravdepodobne neuviedli emailovú adresu a tieto údaje nemáme kam poslať. Prosíme, aby kontaktovali sekretariát SGS a nahlásili ich emailové adresy.

V rámci SGS boli vytvorené dve nové sekcie: Sekcia ambulantných gastroenterológov a Sekcia mladých gastroenterológov. Všetci členovia, ktorí majú záujem o členstvo v nových sekciách, majú možnosť vyplniť online prihlášku.

Ako na to? Pripravili sme pre Vás malé návody, ako:

Dátum: 09 Apr 2020
Viac info
i
info

Príhovor prezidenta SGS

V živote prídu chvíle, ktoré sú naladené na stav samoty. V normálnom kolobehu života je to reakcia na dnešný prepínaný životný štýl a zrazu vieme pochopiť pustovnícke chodníky a volanie ticha. Ba dokonca niektorí filozofi stav samoty označujú priestorom, kde sa stávame sami sebe najdôvernejším priateľom. Jedná sa o chvíle, ktoré sú aktívne vyhľadávané na základe určitých okolností. Medicínsky by sme ich mohli nazvať „terapeutické“. Čo je však možno najcennejšie na samote je skutočnosť, že nám ponúkne riešenie našich problémov.

Dátum: 09 Apr 2020
Viac info
i
info

Stanovisko UEG ku COVID-19

Organizácia UEG (United European Gastroenterology) vyzýva gastroenterológov k jednote a chce im vyjadriť svoju podporu vydávaním užitočných informácií. Vzdelávací výbor UEG zorganizoval 24.03.2020 interaktívny webinár s Jamesom Lindsayom a Alessandrom Repici, ktorý sa zaoberal COVID-19, IBD a endoskopiou. Nahrávka je k dispozícii on-line na tomto LINKu. V nadchádzajúcich týždňoch UEG bude pracovať na ďalších webových seminároch a relevantných zdrojoch a samozrejme Vás bude včas informovať.

Dátum: 30 Mar 2020
Viac info
i
info

Názory expertov ECCO na liečbu IBD počas epidémie COVID-19

Európska organizácia pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu pripravila dokument s odpoveďami expertov na aktuálne otázky ohľadne liečby IBD počas epidémie COVID-19. Slovenský preklad zabezpečil Dr. Peter Lietava z Univerzitnej nemocnice v Martine.

Biologická liečba IBD a COVID-19

Dátum: 29 Mar 2020
Viac info
i
info

Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre vládu SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie ohľadne COVID-19

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadov na gastroenterologické ambulancie Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila dotknutých stakeholderov Výzvou vláde SR na prijatie naliehavých opatrení pre gastroenterologické ambulancie a súčasne zverejňuje jej obsah aj prostredníctvom médií.

Výzva SGS COVID-19 28.3.2020

Dátum: 27 Mar 2020
Viac info
i
info

Dedikované internetové stránky a infografiky

MZSR zriadilo dedikované internetové stránky s informáciami o koronavíruse, ktoré nájdete na: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Takisto pripájame infografiky o koronavíruse, ktoré je možné vytlačiť a použit v ambulanciách a čakárňach.

10 odporúčaní pri COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Dátum: 19 Mar 2020
Viac info
i
info

Výzva ambulantných gastroenterológov

Sekcia ambulantnej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti oslovila dnes listom Hlavného hygienika SR so žiadosťou o stanovisko k prevádzke endoskopických pracovísk počas súčasnej krízy, požiadala o zaradenie gastroenterologických pracovísk medzi vysokorizikové pracoviská ,ako aj o zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov s vysokým stupňom ochrany ako sú respirátory a priesvitné ochranné štíty tváre aj pre gastroenterologické pracoviská. Zároveň sme Hlavného hygienika oboznámili so stanoviskom Endoskopickej sekcie SGS. List je uvedený v prílohe.

Dátum: 17 Mar 2020
Viac info
i
info

Oficiálne Stanovisko Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti

Na základe súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované endoskopické výkony. Súvisí to s vysokým rizikom prenosu nákazy na endoskopický personál ako aj na pacientov. Na gastroenterologických pracoviskách odporúčame vykonávať len akútne výkony a to u uvedených pacientov..

Dátum: 16 Mar 2020
Viac info
i
info

Pomôžme zachrániť 100 000 nádherných životov ročne

Marec: Európsky mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme (ECCAM 2020)

Rakovine hrubého čreva podľahne každoročne viac ako 100 000 Európanov, čo je druhý najvyšší počet úmrtí na onkologické ochorenia.

SGS podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je podporiť skríning kolorektálneho karcinómu. Zapájame sa preto aj k celoeurópskej Výzve ECCAM 2020.

Zapojiť sa môžete aj vy. Pomôžte zachrániť 100 000 životov ročne.


Podpísať petíciu

Dátum: 05 Mar 2020
i
info

Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód

Na podnet SGS vytvorilo MZSR nový kód 68aPríprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19

Výkon, bol s platnosťou od 23.4.2020 zaradený do číselníka výkonov NCZI.

SGS sa obrátila listom na všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o urýchlené doplnenie výkonu medzi vykazované výkony a navrhuje bodovú dotáciu výkonu 4000 bodov (pre 2 osoby - zdravotníckych pracovníkov, vykonávajúce endoskopický výkon)

Dátum: 24 Feb 2020
Viac info
i
info

Navždy nás opustil MUDr. Branislav Valach

Slovenská gastroenterologická spoločnosť oznamuje , že dňa 27.12.2019 nás navždy opustil MUDr. Branislav Valach. Bol dlhoročným členom Výboru SGS ako aj krajským odborníkom. V osobe MUDr. Branislava Valacha strácame významného člena SGS, propagátora terapeutickej endoskopie a jedného z excelentných vykonávateĺov endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie.

Zaslúžil sa aj o dodržiavanie a zabezpečenie starostlivosti o pacientov s IBD v zmysle realizácie biologickej liečby. Jeho jednou z najväčších devíz bol ľudský prístup a férové jednanie.

Posledná rozlúčka s MUDr. Branislavom Valachom sa bude konať dňa 2.1. 2020 (štvrtok) o 13.00 hod v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici Banská Bystrica

Česť jeho pamiatke.

Dátum: 28 Dec 2019
i
info

36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES V PRAHE

Nedávno sa konal v Prahe 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. Pri tejto príležitosti bolo vydané číslo Kongresových novín, ktoré okrem iného obsahuje:

Rozhovor s prezidentem Slovenské gastroenterologické společnosti (SGS)
MUDr. Martin Huorka, CSc.

Rozhovor s vedeckým sekretárom Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS)
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Rozhovor s předsedou Endoskopické sekce SGS
Prim. MUDr. Jozef Záň, PhD.

Sekce mladých gastroenterologů SGS
MUDr. Martin Ďuríček, PhD.

Dátum: 28 Nov 2019
Viac info
i
info

NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA 2019

SGS vyhlasuje pre členov SGS súťaž o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti gastroenterológie v roku 2019 (práce publikované do 31.12.2019). Tohtoročne rozhodol výbor SGS o udelení ceny 3 NAJLEPŠÍM PRÁCAM . Podmienkou je prihlásenie práce zverejnenej in extenso v odbornom časopise v SR alebo v zahraničí prvým autorom. Prácu zasielajte na email sekretariatu SGS v PDF formáte najneskôr do 15.2.2020.

Dátum: 07 Oct 2019
i
info

ESGE Days 2019 Praha – zhodnotenie a poďakovanie

ESGE Days 2019 Praha – zhodnotenie a poďakovanie

4.-6. apríla 2019 sa v Prahe konal druhý ročník ESGE Days 2019, na ktorom sme participovali ako spoluorganizátorská krajina spolu s Českou republikou a s European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Po predchádzajúcom ročníku, ktorý sa konal v Budapešti a kde sa zúčastnilo viac ako 1750 účastníkov, to bola veľká výzva. Záverečné zhrnutie však prekonalo všetky očakávania, ako sa vyjadril prezident ESGE prof. Thiery Ponchon. Celkovo sa kongresu zúčastnilo 2667 účastníkov z viac ako 24 krajín sveta.

Dátum: 01 Oct 2019
Viac info
i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do dozornej rady Endoskopickej sekcie SGS

V súvislosti s voľbami vo Výboru Endoskopickej sekcie SGS týmto vyzývame členov endoskopickej sekcie SGS, ktorý majú záujem kandidovať do Dozornej rady Endoskopickej sekcie, aby zaslali kandidatúru písomne na adresu sídla SGS alebo elektronicky na email: sekretariat@sges.sk v termíne do 10.10.2019.

Kandidatúra musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Zároveň pripomíname možnosť zaslať prihlášku na kandidatúru do Výboru Endoskopickej sekcie SGS do 30.9.2019

Dátum: 27 Sep 2019
i
info

Aktualizované Slovenské V. odporúčania pre diagnostiku a liečbu Hp v roku 2019

Choroby žalúdka patria medzi časté ochorenia a gastroskopia je jedno z najčastejších diagnostických vyšetrení v gastroenterologii. Ochoreniam žalúdka sa v tomto roku venovalo aj naše najprestížnejšie doškoľovacie podujatie Gastrofórum 2019, kde boli otázky diagnostiky a liečby H. pylori jednou z nosných tém.

Od ostatného Maastrichtu V. v roku 2015 už uplynul určitý čas a liečba bakteriálnej infekcie H. pylori v Európe a aj na Slovensku prešla zmenami, ktoré ovplyvnili hlavne liečbu, menej diagnostiku Hp.

Od roku 2015 sa na viacerých domácich pracoviskách rozbehli vyšetrenia zamerané na rezistenciu a citlivosť H. pylori. S určitou úľavou sme prijali tento vývoj a vďaka nemu prinášame aktualizované výsledky vyšetrení H. pylori z jednotlivých časti Slovenska. Pribudli nám aj nové a staronové lieky na liečbu infekcie H. pylori a tým sa zmenili aj niektoré odporúčané liečebné schémy.

i
info

Výzva na podávanie prihlášok na kandidatúru do volieb do Výboru Endoskopickej sekcie SGS

Slovenská gastroenterologická spoločnosť vyhlasuje voľby do Výboru Endoskopickej sekcie SGS pre funkčné obdobie rokov 2019-2023. Voľby prebehnú v súlade so stanovami korešpondenčným spôsobom na jeseň tohto roku.

SGS týmto pozýva členov Endoskopickej sekcie SGS, ktorí majú záujem kandidovať do Výboru Endoskopickej sekcie, aby podali prihlášku na kandidatúru písomne alebo elektronicky emailom. Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SGS a kandidát sa môže prihlásiť aj sám. Návrh musí obsahovať jednoznačný súhlas kandidáta s kandidatúrou.

Ku kandidatúre je možné, ale nie nutné priložiť krátky Motivačný list kandidáta v rozsahu maximálne jednej stránky A4. V motivačnom liste môže kandidát uviesť dôvody a ciele kandidatúry do Výboru ES SGS. Motivačný list bude zverejnený na podstránke SGS venovanej voľbám do Výboru Endoskopickej sekcie dostupnej iba členom SGS.

Kandidatúru je možné zaslať elektronicky na emailovú adresu sekretariat@sges.sk alebo poštou na adresu SGS.

Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť, o.z.
Bajkalská 18/A
821 08 Bratislava

Termín zaslania kandidatúry je do 30.9.2019.

Dátum: 10 Jul 2019
i
info

Pokrvní príbuzní pacientov s rakovinou hrubého čreva by mali ísť priamo na kolonoskopiu

Prvým krokom k systematickej prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka je populačný skríning okultného krvácania v rámci nedávno schváleného Národného onkologického programu. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) ako spolutvorca programu Národného skríningu však upozorňuje, že rizikové skupiny, najmä pokrvní príbuzní pacientov s kolorektálnym onkologickým ochorením, by nemali čakať na výsledok testu zo stolice, ale mali by absolvovať priamo preventívnu kolonoskopiu (endoskopické vyšetrenie), ktorá dokáže zabrániť vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka odhalením už predrakovinových štádií..

Dátum: 18 Mar 2019
Viac info
i
info

Pancreas 2000

Pancreas 2000
S potešením vám oznamujeme, že prípravy na 10. kurz pankreasu 2000, ktorý sa začne v auguste tohto roku, už prebiehajú. Ako väčšina z vás vie, Pancreas 2000 je oficiálna postgraduálna činnosť Európskeho klubu pankreasu. Program pripravuje mladých gastroenterológov, onkológov gastrointestinálneho traktu, chirurgov, rádiológov, detských lekárov s gastrointestinálnym traktom a ďalších na špecializáciu pankreatologia. Viac informácií o programe nájdete na webovej stránke Pancreas 2000
Dátum: 08 Jan 2019
Viac info
i
info

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku začne 1.1.2019

Kolorektálny karcinóm (KRCa )je v industrializovaných krajinách veľkou výzvou. Výzvou preto, že spolu s karcinómom pľúc, prostaty a prsníka patria k najčastejším smrteľným onkologickým ochoreniam. Slovensko patrí navyše k 5 krajinám s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete. Na rozdiel od spomínaných ochorení by KRCa nemusel byť smrteľný. Stačilo by ak by populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú potenciál zistiť KRCa v štádiu keď sa dá ešte bezpečne odstrániť a zachrániť si tak plnohodnotný život.
i
info

Informačný list o prebiehajúcej štúdii efektívnosti endoskopickej liečby refraktérnych gastroparéz

Vážení členovia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť Vašim pacientom s ťažkou formou gastroparézy, aby participovali v klinickom výskume. Informačný list a podrobnosti o prebiehajúcej štúdii nájdete na tejto linke.

V prípade záujmu neváhajte a kontaktujte nás (rastislav.hustak@fntt.sk, endoskopia@fntt.sk).


Doc. MUDr. Ján Martínek PhD.
MUDr. Rastislav Husťak

Dátum: 24 Jun 2018
i
info

Výsledky volieb do výboru SGS a kontrolnej komisie SGS na funkčné obdobie 2018 - 2022

MUDr. Martin Huorka, CSc. - prezident SGS

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. - vedecký sekretár

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.- I. viceprezident

MUDr. Eduard Veselíny, PhD. - II. viceprezident

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.- hospodár

Členovia výboru SGS
 • MUDr. Eduard Veselíny, Phd.
 • doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Phd.
 • MUDr. Iveta Čierna, PhD.
 • prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
 • MUDr. Jozef Záň, PhD.
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD
 • MUDr. Branislav Kunčák
 • MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
 • prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
 • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
 • MUDr. Martin Huorka, CSc.
 • MUDr. Mária Zakuciová
 • doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA

Členovia kontrolnej komisie SGS
 • MUDr. Janka Božíková
 • MUDr. Barbora Kadlečková
 • MUDr. Michal Honko

Dátum: 14 Jun 2018
Viac info
i
info

Metodický list - Syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve (SIBO)

V časti Odporúčania a metodické listy sme na základe požiadavky pridali ďalší z metodických listov pod názvom: "Syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve (SIBO)"
Dátum: 25 May 2024
Viac info

Kalendár akcií SGS

Máj 2024

Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zobraziť celý kalendár »