Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Prezident SGS

Tibor Hlavatý Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Gastroenterologické centrum Bezručova
Bezručova 5
811 09 Bratislava

Vedecký sekretár

Sylvia Dražilová Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
II.interná klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

1. viceprezident

Eduard Veseliny Doc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
II.interná klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice

2. viceprezident

Peter Bánovčin Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
UNM-Interná Klin.Gastroenter.
Kollárova 2
036 01 Martin

Hospodár

Dušan Baláž MUDr. Dušan Baláž
PIGEAS s.r.o., Privátna gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Senium
Prieložtek 1
036 01 Martin

Členovia výboru SGS

Iveta Čierna MUDr. Iveta Čierna, PhD.
DFNsP- II.Detská inter.klinika
Limbová 1
833 40 Bratislava 37
Martin Ďuriček MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine
Kollárova 2
03601 Martin
Miloš Greguš MUDr. Miloš Greguš, PhD.
KM Management.s.r.o.-Gastroenterologické a hepatologické centrum
Špitálska 13
949 01 Nitra
Martin Huorka MUDr. Martin Huorka, PhD.
UNB - GHO - V. Interná klinika
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Branislav Kunčak MUDr. Branislav Kunčak
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
Boris Pekárek MUDr. Boris Pekárek, PhD.
NOÚ- Endoskopické pracovisko
Klenova 1
833 10 Bratislava
Jozef Záň MUDr. Jozef Záň, PhD.
Gastroenterologické pracovisko ÚVN SNP - FN Ružomberok
Generála M. Vesela 21
034 26 Ružomberok
Zuzana Zelinková Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského 1
811 08 Bratislava

Najbližšie podujatia