Kontrolná komisia SGS

Predsedníčka

Janka Božíková MUDr. Janka Božíková
UNM - II. Interná klinika
Kollárova 2
036 59 Martin
Anna Gojdičová MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
Gastroenterologické a IBD centrum, Poliklinika Bezručova
Bezručova 5
811 09 Bratislava
Michal Honko MUDr. Michal Honko
ÚVN - Interná klinika
Gen. M. Vesela 21
034 26 Ružomberok

Najbližšie podujatia