Pokrvní príbuzní pacientov s rakovinou hrubého čreva by mali ísť priamo na kolonoskopiu

Prvým krokom k systematickej prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka je populačný skríning okultného krvácania v rámci nedávno schváleného Národného onkologického programu. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) ako spolutvorca programu Národného skríningu však upozorňuje, že rizikové skupiny, najmä pokrvní príbuzní pacientov s kolorektálnym onkologickým ochorením, by nemali čakať na výsledok testu zo stolice, ale mali by absolvovať priamo preventívnu kolonoskopiu (endoskopické vyšetrenie), ktorá dokáže zabrániť vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka odhalením už predrakovinových štádií..

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe kolorektálneho karcinómu táto choroba naďalej predstavuje veľmi vážny spoločenský a medicínsky problém. Výskyt onkologických ochorení čriev má v našich zemepisných šírkach neustále stúpajúcu tendenciu. Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka.

Napriek tomu v mnohých prípadoch ostávajú možnosti skorého záchytu rakoviny hrubého čreva a konečníka ďaleko za svojimi možnosťami. „Kolorektálny karcinóm je totiž rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100%. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať“, hovorí MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB.

Populačný skríning zachytí prítomnosť rakoviny

Národný populačný skríning kolorektálneho karcinómu, ktorého štandardné postupy pripravila Slovenská gastroenterologická spoločnosť, a ktorý Ministerstvo zdravotníctva spustilo v januári tohto roka, je hradenou možnosťou vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice alebo preventívna kolonoskopia. Vyšetrenie zo stolice odhalí prítomnosť nádoru hrubého čreva a konečníka od jeho najrannejších štádií alebo väčšie polypy, čo sú predrakovinové nezhubné výrastky čreva. Tento skríning populácie vo veku nad 50 rokov má za úlohu zachytiť rakovinu v čo najskoršom štádiu, kedy sa dá nález ešte bezpečne odstrániť a tým zlepšiť prognózy vyliečenia ako aj znížiť počty zbytočných úmrtí.

Kolonoskopia odhalí predrakovinové štádiá

Kolonoskopia je oveľa presnejšia, odhalí aj veľmi malé niekoľkomilimetrové polypy, ktoré dokáže hneď odstrániť a predísť tak vzniku veľkých polypov a rakoviny.

„Už v roku 2009 sme uviedli do života v spolupráci s MZ SR legislatívu, podľa ktorej majú pokrvní príbuzní nárok zo zákona zadarmo podstúpiť primárnu skríningovú kolonoskopiu raz za 10 rokov, čo je približne čas, za ktorý sa môže polyp premeniť na karcinóm“, hovorí MUDr. Rudolf Hrčka. „Pomocou nej je možné odhaliť a zároveň pri jednom zákroku aj odstrániť včasné štádiá polypov skôr ako sa transformujú do rakovinového štádia“, dodáva.

Rizikoví prvostupňoví príbuzní

Pokrvní príbuzní osoby, u ktorej bol diagnostikovaný kolorektálny karcinóm alebo črevné polypy, sú ohrození jednoznačne vyšším rizikom ochorenia, než zvyšok populácie. Na Slovensku tvorí túto veľkú skupinu asi 10% populácie. U tejto skupiny sa odporúčajú prísnejšie preventívne prehliadky.

„Prvostupňovým príbuzným pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka odporúčame absolvovať kolonoskopiu medzi 40. a najneskoršie 45. rokom života, ale aj skôr, a to vo veku o 10 rokov nižšom ako bol diagnostikovaný príbuzný s rakovinou hrubého čreva“, hovorí Prof. Tibor Hlavatý, PhD, vedecký sekretár SGS „Ak sa však v pokrvnej rodine človeka vyskytuje kolorektálny karcinóm aj u viacerých príbuzných je pravdepodobné, že ide o dedičné formy karcinómu. V týchto prípadoch je potrebné navštíviť špecializované pracovisko lekárskej genetiky a v spolupráci s gastroenterológom pripraviť individuálny plán preventívnych vyšetrení. Obvykle sa začína oveľa skôr a to už od veku 20-30 rokov a popri kolonoskopii sa často ordinujú aj ďalšie preventívne vyšetrenia“, dodáva.

Preventívna kolonoskopia odhalí až 90 % polypov - predštádií rakoviny a všetky nádory

Podľa doterajších skúseností sa predpokladá, že v populačnom skríningu má približne 8% osôb pozitívny nález okultného krvácania. Ďalších približne 10 % ľudí má pozitívnu anamnézu – teda prvostupňového príbuzného s rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Všetci títo pacienti by mali čo najskôr absolvovať endoskopické vyšetrenie/kolonoskopiu.

Kolonoskopia je diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť polypov a nádorov pričom zachytí 100 % prípadov rakoviny a to aj tých vo včasnom, liečiteľnom stave. Počas vyšetrenia sa stanovuje typ ochorenia hrubého čreva, odoberá sa vzorka na histologické vyšetrenie. Okrem toho sa súčasne s vyšetrením môžu vykonať endoskopické terapeutické zákroky.

„Kolorektálny karcinóm vzniká vo väčšine prípadov transformáciou z polypu sliznice konečníka alebo hrubého čreva. Trvá niekoľko rokov, kým sa polyp premení na zhubný nádor, a preto môžu byť pri kolonoskopii včas uskutočnené účinné opatrenia ako napr. endoskopické odstránenie polypov“, hovorí MUDr. Boris Pekárek, primár gastroenterologického oddelenia NOÚ. „Drobné a malé polypy sú endoskopicky odstraňované studenou slučkou, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich úplného odstránenia pri minimálnych rizikách výkonu. Väčšie polypy sa odstraňujú najčastejšie slučkou s pomocou elektrochirurgickej jednotky. Dnes už je však možné odstrániť aj veľmi veľké polypy a malé nádory endoskopicky, tj bez nutnosti operácie. Pri veľkých polypoch, polypoch s obtiažnym prístupom alebo pri podozrivom náleze pokročilého nádoru je vhodné, keď kolonoskopista odošle pacienta do špecializovaného centra, kde sa posúdi vhodnosť endoskopického alebo chirurgického odstránenia nádoru“, dodáva.

Kolonoskopie sa netreba báť

Ľudia majú prirodzený strach z kolonoskopie, kolujú o nej rôzne chýry. „Endoskopické vyšetrenie a liečba v rukách skúseného endoskopistu vybaveného moderným prístrojom je v súčasnoti už skutočne bezbolestným vyšetrením“, konštatuje profesor Hlavatý. „V súčasnej dobe nie je problém medicínsky zabezpečiť bezbolestné vyšetrenie u pacientov, ktorí majú obavy z bolesti alebo diskomfortu podaním upokojujúcich liekov alebo dokonca celkovou anestézou. V takom prípade pacient v podstate vyšetrenie prespí. Zvýšiť záujem a účasť na preventívnej kolonoskopii by okrem lepšej informovanosti rizikových skupín určite pomohli aj presné a adekvátne pravidlá úhrad analgosedácie pre bezbolestné endoskopické vyšetrenia“, dodáva.

O spoločnosti

Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. SGS SLS je odborno-vedecká lekárska spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je rozvoj slovenskej gastroenterológie, prenos najnovších odborných poznatkov do vzdelávania a praxe, podpora výskumu ako aj iniciovanie pozitívnych zmien v starostlivosti o pacientov.

Združuje 510 členov, prevažne lekárov-gastroenterológov, lekárov príbuzných špecializácií, odborných gastroenterologických sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. V rámci SGS pracuje niekoľko sekcií a pracovných skupín, z ktorých najväčšie sú endoskopická sekcia, onkologická sekcia, sekcia pediatrickej gastroenterológie, pracovné skupiny pre črevné zápalové ochorenia, skríning kolorektálneho karcinómu a celiakiu.

V súčasnosti sa SGS aktívne podieľa v rámci Národného onkologického programu na realizácii národného skríningu kolorektálneho karcinómu a v rámci tohto projektu sa usiluje o rozšírenie preventívnych kolonoskopických vyšetrení najmä v rizikových skupinách a zlepšenie kvality a komfortu kolonoskopických vyšetrení.

Ako znižovať výskyt a úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva?

 1. Diagnostikou včasných štádií rakoviny hrubého čreva, ktoré sú dobre liečiteľné operáciou s 80 % úspešnosťou (skríning okultného krvácania) – pravidelný test na výskyt krvi v stolici
  • jednoduchý test bez komplikácií
  • zachytí časť väčších polypov a zachráni asi 1/3 populácie pred rakovinou hrubého čreva
  • zachytí asi 75% rakoviny vo včasnom, liečiteľnom štádiu a zvyšuje tým mieru vyliečenia z 50 na 80-90 %
  • pri pozitívnom náleze je pacient odoslaný na kolonoskopiu
 2. Včasnou diagnostikou predštádií rakoviny (polypov) a ich odstránením jednoduchým a bezbolestným zákrokom počas kolonoskopie
  • zachytí 90% polypov vrátane tých najmenších,
  • umožňuje jednoduché a bezbolestné odstránenie polypov a tým zachráni 80 – 90 % pacientov pred rakovinou hrubého čreva
  • zachytí takmer 100 % prípadov rakoviny vo včasnom, liečiteľnom stave a zvyšuje mieru vyliečenia z 50 na 80-90 %
  • náročnejšia pre pacienta, 1 z 2 000 kolonoskopií môže mať komplikáciu

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili:

Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc, prezident SGS SLS
Prof. Tibor Hlavatý, PhD., vedecký sekretár SGS SLS
MUDr. Boris Pekárek, PhD., primár, gastroenterologické oddelenie NOÚ
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., primár endoskopického oddelenia Gastroenterologická klinika SZU a UNB

Kontakt pre médiá:

Katarína Gudiaková, Snowball Communications
gudiakova@snowball.sk
0903605329