Dohoda s Dôverou predĺžená

V súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou sa Slovenská gastroenterologická spoločnosť a Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., dohodli na predĺžení platnosti úhrad príplatkového výkonu 68a do 28. februára 2021.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť oslovila všetky tri zdravotné poisťovne, v súčasnosti sú v platnosti tieto dohody:

  • Union zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 31. marca 2021
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., bude uhrádzať príplatkový výkon 68a do 28. februára 2021

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou budeme ďalej rokovať o návrhu na predĺženie dohody.