Dohoda so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou predĺžená do konca septembra

Slovenská gastroenterologická spoločnosť víta predĺženie trvania prísľubu o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a od 1. 5. do 30. 9. 2020 aj v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Dohoda o osobitnej úhrade príplatkového výkonu 68a platí v znení stanovenom vo verejnom prísľube uverejnenom na stránke poisťovne